องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เลขที่ 658 หมู่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57240 โทรศัพท์ 053-730205 โทรสาร 053-730207