นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดบ้านพญาไพรเล่ามา

เมื่อวันที่ 06 เม.ย. 2562 , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย นายเตชินท์ ติยะไพศาล ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดบ้านพญาไพรเล่ามา ณ สนามกีฬา รร.บ้านพญาไพรไตรมิตร