นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. จิตอาสา ทหารและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ บ้านแสนเมืองโก