นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ดังนี้ 1. สำนักงาน โทรศัพท์ 053-708480, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 091-0700969 2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย โทรศัพท์ 053-708172