นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 06 มี.ค. 2562 , เปิดอ่าน 448 ครั้ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 14  มีนาคม ๒๕62 เวลา 08.30 – 16.30 น. รับสมัครจำนวน        35 คน (เว้นวันหยุดราชการ) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย หรือผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสามารถดาวโหลดเอกสารใบสมัครได้ที่  http://www.therdthai.go.th/2019/download.php?type=72