นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.32 น.

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ม.1,4,6,10

31 มกราคม 2567 เวลา 09.57 น.

ลงพื้นที่สำรวจวัดถนนบ้านพญาไพรเล่าจอ ม.6

26 มกราคม 2567 เวลา 10.18 น.

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านพญาไพรเล่าจอ และหมู่ที่19

26 มกราคม 2567 เวลา 09.25 น.

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

23 มกราคม 2567 เวลา 11.23 น.

ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่6

22 มกราคม 2567 เวลา 11.34 น.

ลงพื้นที่สำรวจประมาณราคากลางการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาไพรเล่ามา และดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน

25 ธันวาคม 2566 เวลา 15.21 น.

ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำมีน้ำรั่วซึม ม.1

06 ธันวาคม 2566 เวลา 09.52 น.

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ม.7

21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.39 น.

ลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางขยายเขตไฟฟ้า หมู่.19 และสำรวจแนวทางการวางท่อรางระบายน้ำ หมู่.7 และหมู่.17

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.39 น.

ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่8 บ้านปางมะหัน

16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.51 น.

ลงพื้นที่สำรวจน้ำกัดเซาะถนนบ้านจะตี ณ ม.16 บ้านจะตี

13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.36 น.

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

09 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.34 น.

งานกองช่าง อบต.เทอดไทยร่วมกับอบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายมหาจักรีดำเนินและรางระบายน้ำ

03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.15 น.

ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-โรงติดตั้งเตาเผาขยะ ห้องเก็บของและห้องน้ำบ่อขยะ

31 ตุลาคม 2566 เวลา 16.07 น.

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน

27 ตุลาคม 2566 เวลา 15.17 น.

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. ณ ม.8 และสำรวจจุดดินสไลด์ทับถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ณ ม.19

27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.34 น.

ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.22 น.

ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วม และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปี

25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.10 น.

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานต่อเติมเวทีสนามกลางบ้านเทอดไทย ณ ม.1 บ้านเทอดไทย

24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.21 น.

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ไฟกิ่งที่เสียหรือชำรุด ไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ

24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ลงพื้นที่ตรวจดูปรับที่ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางถนน ม.16

24 ตุลาคม 2566 เวลา 12.54 น.

ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนน คสล. ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ อบต. ม.8 บ้านปางมะหัน ,ม.9 บ้านม้งเก้าหลัง และ ม.12 บ้านม้งแปดหลัง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น