นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ไฟฟ้าดับ รายละเอียด 22 เม.ย. 2563 เสร็จสิ้น
ตามหาพ่อ รายละเอียด 02 พ.ค. 2563 เสร็จสิ้น
ตามหาพ่อ รายละเอียด 02 พ.ค. 2563 เสร็จสิ้น
ตามหาพ่อ รายละเอียด 24 ก.พ. 2564 เสร็จสิ้น
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 รับเรื่องร้องเรียน
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 เสร็จสิ้น
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 เสร็จสิ้น
การระบายน้ำ รายละเอียด 21 ก.ย. 2565 เสร็จสิ้น
ร่องระบายน้ำฝน รายละเอียด 27 มิ.ย. 2566 เสร็จสิ้น
ร่องระบายน้ำฝน รายละเอียด 07 ก.พ. 2567 เสร็จสิ้น
สืบเนื่องจากร้องทุกข์ครั้งก่อน รายละเอียด 11 มี.ค. 2567 กำลังดำเนินการ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น