นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
sq-sample6

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

sq-sample6

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

sq-sample6

ด้านการพัฒนาสังคม

sq-sample6

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

sq-sample6

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)
23 ต.ค. 2566

วันปิยมหาราช 23 ต.ค.ของทุกปี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

20 ต.ค. 2566

จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และการปฎิบัติการเรื่องการจัดการแปลงชาเพื่อเข้าสู่ระบบอินทรีย์ (ภายใต้โครงการ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชาเกษตรกร กลุ่ม 93 ผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ)

20 ต.ค. 2566

ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเขตพื้นที่การปกครองของตำบลเทอดไทยและตำบลแม่สลองใน

18 ต.ค. 2566

สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ดินถล่ม

18 ต.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจดินสไลด์เพิ่มเติม หมู่4 และหมู่16

17 ต.ค. 2566

จัดส่งมอบ #อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้กับครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ม.14 บ้านห้วยหม้อ

17 ต.ค. 2566

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยดินถล่มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหาย

16 ต.ค. 2566

#ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเตรียมการจัดกิจกรรม #ส่งเสริมการเดิน-วิ่ง #Payaprai Highland Run 2023 (ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬานันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2567)

16 ต.ค. 2566

#เกิดเหตุ!! #อุทกภัย #ฝนตกหนัก - #น้ำป่าไหลหลาก และดินสไดล์ในพื้นที่ตำบลเทอดไทย

13 ต.ค. 2566

ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ต.ค. 2566

13 ตุลาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

11 ต.ค. 2566

จัดส่งขยะอันตรายจังหวัดเชียงราย

05 ต.ค. 2566

รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่16

03 ต.ค. 2566

ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างห้องน้ำภายใน ศพด.บ้านผาจี และงานก่อสร้างห้องเก็บของและห้องน้ำบ่อขยะฯ

03 ต.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานต่อเติมเวทีสนามกลางบ้านเทอดไทย ม.1

01 ต.ค. 2566

ร่วมพิธีปิดการแข่งขันฟุตซอล #โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

28 ก.ย. 2566

ออกเกิดเหตุรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก5

28 ก.ย. 2566

มอบเงินสดจำนวน 55,300 บาท ให้กับผู้ประสบภัยจากอุทกภัย จำนวน 4 ครัวเรือน

28 ก.ย. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล #โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

28 ก.ย. 2566

๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

27 ก.ย. 2566

ร่วมงานบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ครั้งที่23 ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุกาคำ

25 ก.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทอดไทย ครั้งที่6/2566 ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย

23 ก.ย. 2566

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการจัดการแข่งขันกีฬา (กีฬาไหว้พระจันทร์) กีฬาต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันฟุตซอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านสันติคี

21 ก.ย. 2566

รถจักรยานยนต์ล้มเอง ทางเข้าหมู่บ้านจะป่า ม.19

21 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างฯ หมู่1 บ้านเทอดไทย และหมู่15 บ้านผาจี

20 ก.ย. 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเทอดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย น้ำท่วมบ้านเรือน น้ำป่าไหลหลาก จำนวน 5 หลังคาเรือน

20 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่1 บ้านเทอดไทย

20 ก.ย. 2566

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ครั้งที่7

20 ก.ย. 2566

ซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน หมู่6 บ้านพญาไพรเล่าจอ และ หมู่15 บ้านผาจี

19 ก.ย. 2566

ดำเนินการติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนเมืองโก-สาขาแม่คำน้อย

19 ก.ย. 2566

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุดินสไลด์ ณ หมู่15 บ้านผาจี และ หมู่4

18 ก.ย. 2566

ออกหน่วยรับผู้ป่วยที่ตลาดไททอง

18 ก.ย. 2566

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการ "อาสาทำดี รุ่นที่10 " โครงการเพื่อช่วยเหลือ บำบัดรักษา ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

15 ก.ย. 2566

เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย

14 ก.ย. 2566

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม และดำเนินการช่วยเหลือทำความสะอาดบริเวณน้ำท่วม ล้างบ้าน หลังน้ำท่วม ม.1 บ้านเทอดไทย ป๊อก8

13 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่เกิดเหตุน้ำท่วมบ้านเทอดไทย ป๊อก8

12 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล. และตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล.

09 ก.ย. 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโล้ชิงช้า “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” นานาชาติ ประจำปี 2566 ณ ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอาข่า

07 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมไฟกิ่งภายในหมู่บ้าน ม.1,12 และม.13

07 ก.ย. 2566

ลงพื้นที่วัดระยะถนนและดูพื้นที่ปรับถนนบริเวณที่ทรุดตัวลง ณ ม.4 บ้านปูนะ

06 ก.ย. 2566

ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) 2566

04 ก.ย. 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอำเภอแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่7 ประจำปี 2566

03 ก.ย. 2566

โครงการอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย" ประจำปี 2566

01 ก.ย. 2566

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

31 ส.ค. 2566

ประชุมประชาคม เรื่องให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางและรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่บ้านเทอดไทย หมู่1 บ้านเทอดไทย (ป๊อก 1-3)

30 ส.ค. 2566

ตรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธาน รร.บ้านเทอดไทย (ประถมศึกษา)

29 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพพร้อมมอบเงินสดจำนวนหนึ่งหมื่นบาท ให้แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย ม.10 บ้านห้วยอื้น (ผาจีใหม่)

28 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.16

28 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ม.18

25 ส.ค. 2566

ฝนตกหนักทำให้ถนนทรุดตัวในพื้นที่บ้านปูนะ ม.4 (ต้องปิดทางจารจร)

25 ส.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมพิธีแลกเงินขวัญถุงสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัย ประจำปี 2566

24 ส.ค. 2566

ช่างไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์การเรียนรู้กลุ่มชาติพันธุ์ตำบลเทอดไทย (บ้านชนเผ่า)

24 ส.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีเปิด TO BE NUMBER ONE (โครงการเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ประจำปี 2566)

23 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง

23 ส.ค. 2566

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

22 ส.ค. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน (ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566)

22 ส.ค. 2566

โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

21 ส.ค. 2566

ร่วมประชุมหาแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระหว่าง อบต.เทอดไทย กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

21 ส.ค. 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2566 ครั้งที่2

17 ส.ค. 2566

ประชุมชี้แจงการกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ 2566

16 ส.ค. 2566

มีคนตกจากต้นไม้เป็นชายอายุ 55 ปี ที่บ้านอากู่-อาไฮ้ หมู่ที่ 3

16 ส.ค. 2566

จัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

15 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจดูงานก่อสร้างถนน คสล. ม.13

12 ส.ค. 2566

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

11 ส.ค. 2566

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักของกรมทางหลวงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อ ถนนพังชำรุดและเสียหายหลายจุดเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

11 ส.ค. 2566

รับมอบหมวกกันน็อค ตามโครงการ “#ครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน็อคกันทุกคน”

10 ส.ค. 2566

นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน

10 ส.ค. 2566

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3/2566

09 ส.ค. 2566

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบ้านเทอดไทย หมู่ที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2566

08 ส.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และคณะ ลงพื้นที่การเกษตรผู้ปลูกชาศึกษาดูงานแหล่งปลูกป่าต้นชา ณ บ้านพญาไพร

08 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน ม.10

07 ส.ค. 2566

ร่วมพิธีเปิดส่งมอบโรงงานน้ำดื่มบ้านอากู่-อาไฮ้ ตามโครงการ“การพัฒนาระบบน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับชาวเขา”

07 ส.ค. 2566

ตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่

07 ส.ค. 2566

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายอาสาทำดี รุ่นที่10 ณ ศอป.โครงการ พมพ.แม่ฟ้าหลวง - แม่จัน

04 ส.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเทอดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไฟไหม้บ้าน ม.10 บ้านห้วยอื้น (บ้านผาจีใหม่)

03 ส.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุดเสียหายและรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ม.9

01 ส.ค. 2566

มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านให้กับประสบภัยเพลิงไหม้บ้าน ม.10 บ้านห้วยอื้น (บ้านผาจีใหม่)

28 ก.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

27 ก.ค. 2566

ส่งมอบแผ่นหลังคาสังกะสีให้กับครอบครัวผู้พิการ ม.1 บ้านเทอดไทย

27 ก.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ฟื้นฟูพันธุ์ปลา รักษาให้ลูกหลาน ประจำปี 2566

26 ก.ค. 2566

จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

25 ก.ค. 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติตามศาสตร์พระราชา ณ รร.สามัคคีพัฒนา

24 ก.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4

21 ก.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายบ้านพญาไพรเล่ามา ม.5

20 ก.ค. 2566

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9

20 ก.ค. 2566

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเกษตรในการฝึกอบรมจัดทำสารกำจัดศัตรูพืชและการปรับปรุงดินแบบชีวภาพ

20 ก.ค. 2566

ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

20 ก.ค. 2566

นายก.อบต. และรองปลัด.อบต.รก.แทน.ปลัด.อบต.เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

19 ก.ค. 2566

ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมส่งมอบกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ประสบภัยจากพายุและฝนตกหนัก

18 ก.ค. 2566

ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

17 ก.ค. 2566

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของตำบลเทอดไทย (กรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ้าน 3 หลังคาเรือน)

17 ก.ค. 2566

รองนายก.อบต. ออกพื้นที่สำรวจถนน คสล. ที่ชำรุดและเสียหายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

14 ก.ค. 2566

ลงพื้นที่สำรวจถนน คสล. หมู่2 บ้านแสนเมืองโก

14 ก.ค. 2566

ตรวจสอบความคืบหน้าและตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านแม่หม้อ

13 ก.ค. 2566

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้างานก่อสร้างโรงตากชาอบแห้งและสำรวจถนน คสล.

11 ก.ค. 2566

สำรวจถนนและสะพานเส้นทางกรมทางหลวงชนบท ที่ชำรุดและเสียหาย ในเขต.พื้นที่ตำบลเทอดไทย

07 ก.ค. 2566

จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

06 ก.ค. 2566

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

05 ก.ค. 2566

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคมของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2566

05 ก.ค. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ประจำปี 2566 (ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำและป่าไม้)

04 ก.ค. 2566

ออกพื้นที่จัดเก็บขยะพิษและมูลฝอยอันตรายในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

04 ก.ค. 2566

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ อบต.เทอดไทย

29 มิ.ย. 2566

กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน EF และการขับเคลื่อนความปลอดภัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2566

29 มิ.ย. 2566

ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำลำคลองเขตตำบลเทอดไทย และตำบลแม่สลองใน

28 มิ.ย. 2566

รองนายก.ลงพื้นที่สำรวจถนน คสล.ที่ได้รับความเสียหายหรือชำรุดและสำรวจลานกีฬาฯของหมู่บ้าน

28 มิ.ย. 2566

จัดกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566

27 มิ.ย. 2566

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (MOU) การดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) พื้นที่

27 มิ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ผล

26 มิ.ย. 2566

ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล

22 มิ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรม Kickoff กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านเทอดไทย ป๊อก 8

21 มิ.ย. 2566

รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี

20 มิ.ย. 2566

ส่งมอบท่อน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนที่ระบบท่อน้ำประปาของหมู่บ้านที่ถูกไฟป่าไหม้ท่อน้ำได้รับความเสียหาย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น