นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ร้องเรียน - ร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
ไฟฟ้าดับ รายละเอียด 22 เม.ย. 2563 รอตรวจสอบ
ตามหาพ่อ รายละเอียด 02 พ.ค. 2563 รอตรวจสอบ
ตามหาพ่อ รายละเอียด 02 พ.ค. 2563 รอตรวจสอบ
ตามหาพ่อ รายละเอียด 24 ก.พ. 2564 รอตรวจสอบ
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ
ส่งชาวเทอดไทกบับสู่ภูมิลำเนา รายละเอียด 17 ส.ค. 2564 รอตรวจสอบ