นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

การตรวจสอบภายใน
• แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565
• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
• ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
• กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
• คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน อบต.เทอดไทย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น