นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.

กิจกรรมการละเล่นและการแข่งขันกีฬาพื้นเมืองชนเผ่าลาหู่

13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.51 น.

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ลาหู่ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 18

12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.48 น.

เข้าร่วมประเพณีปีใหม่ลาหู่ ประจำปี 2567 ณ ม.2 บ้านแสนเมืองโก

10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.37 น.

พิธีเปิดเทศกาลฉลองตรุษจีน ประจำปี 2567

01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.45 น.

ร่วมเข้ากิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 และร่วมให้กำลังใจแก่นักแสดง ชุดการแสดงจากพี่น้องบ้านม้งเก้าหลัง

25 มกราคม 2567 เวลา 09.22 น.

เข้าร่วมพิธีเข้ากรรมฐาน ครั้งที่1 ประจำปี 2567

24 มกราคม 2567 เวลา 09.12 น.

เข้าร่วมกิจกรรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตชาและการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายที่มีส่วนผสมของชา

23 มกราคม 2567 เวลา 11.25 น.

เข้าร่วมประชุมปรึกษาและหารือแนวทางในการจัดโครงการประเพณีปีใหม่ลาหู่ ประจำปี 2567

16 มกราคม 2567 เวลา 11.23 น.

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีปีใหม่ลาหู่ (กินวอ) และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ ม.16 บ้านจะตี

11 มกราคม 2567 เวลา 14.17 น.

พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2567

22 ธันวาคม 2566 เวลา 15.04 น.

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่อาข่า ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร หมู่ที่5

12 ธันวาคม 2566 เวลา 15.12 น.

พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมปีใหม่ไตย” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 27

05 ธันวาคม 2566 เวลา 13.54 น.

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.56 น.

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ หนองน้ำบ้านเทอดไทย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น