นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
07 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.02 น.

ลงพื้นที่สำรวจฝายต้นน้ำ ตรวจดูฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการจัดการบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง

25 มกราคม 2567 เวลา 09.23 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

24 มกราคม 2567 เวลา 09.14 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย #ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

23 มกราคม 2567 เวลา 11.29 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย #ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งที่ 3

22 มกราคม 2567 เวลา 11.28 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งที่2

19 มกราคม 2567 เวลา 11.26 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย #ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งที่1

16 มกราคม 2567 เวลา 11.19 น.

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.33 น.

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่3 ณ ม.8 บ้านปางมะหัน

26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.28 น.

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ

25 ธันวาคม 2566 เวลา 15.19 น.

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2567

19 ธันวาคม 2566 เวลา 16.37 น.

พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย ครัวเรือนลดโลกร้อน (ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567)

06 ธันวาคม 2566 เวลา 09.50 น.

ประชุมคณะทำงานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กลุ่มที่1

29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.08 น.

กิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้ง1

03 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.25 น.

ออกสำรวจความเสียหายพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น