นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม

เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 03 เม.ย. 2562 , เปิดอ่าน 147 ครั้ง

เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรยั่งยืน ณ สถานีพัฒนาเกษตรห้วยหยวกป่าโซ่