นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2562 , เปิดอ่าน 121 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ประกอบด้วย บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2 ,บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ,บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่ 9 ,บ้านม้งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ,บ้านแม่คำน้อย หมู่ที่ 18 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และ หอประชุมของหมู่บ้าน