นายเตชินท์ ติยะไพศาล

นายกอบต. เทอดไทย
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ มากมายด้วยธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ชาติพันธ์หลากหลาย เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 14

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง