นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
08 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.27 น.

เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 มกราคม 2567 เวลา 11.29 น.

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2567

11 มกราคม 2567 เวลา 14.28 น.

อบรมโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชาเกษตรกร กลุ่ม93 ผลิตและแปรรูปชาพญาไพรเล่าจอ ประจำปี 2567

31 ธันวาคม 2566 เวลา 09.40 น.

เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม " เทศกาลชิมชา วัฒนธรรมชนเผ่า และของดีดอยแม่สลอง ครั้งที่ 26 "

28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.02 น.

จัดกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูป ใบชาสด (ชาเขียวอัสสัม)

19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.18 น.

เข้าร่วมการเดินขบวนพาเหรดผลงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่, เชียงราย 2023

18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.08 น.

เข้าร่วมพิธีเปิดงานดอกบัวตองบาน ครั้งที่31 ณ บ้านหัวแม่คำ

31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.55 น.

ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2567

26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.29 น.

ร่วมประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลเทอดไทย ประจำปี 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น