นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่1

เมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.34 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้ง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่1
...>
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกับ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จำนวน 19 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุม อบต.เทอดไทย ชั้น2


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น