นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการแนวทารการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.38 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้ง
...
เวลา 13.00-16.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย รองปลัด.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต. #ร่วมกับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สารวัตรกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผญบ.ม.1-19 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการแนวทารการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567
- ประชาสัมพันธ์งาน เดิน-วิ่ง พญาไพรเทรล 2023
- ข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขและคู่มือประชาชน
- ระเบียบการช่วยเหลือประชาชน
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร สิ่งก่อสร้าง ขุดดินถมดิน
- การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มทับ/ทับพีชผลทางการเกษตร
- งานอุดหนุนประจำปี 2567
- เรื่องอื่นๆ ในที่ประชุม


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น