นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเทอดไทย ม.1 บ้านเทอดไทย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 14.12 น. , เปิดอ่าน 0 ครั้งวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเทอดไทย หมู่ที่1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยน ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น