นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการพัฒนาสังคม
18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.02 น.

ช่วยเหลือเกิดอุบัติเหตุมีรถจักรยานยนต์ตกลำห้วย ณ ม.3 บ้านอากู่-อาไฮ้

15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.10 น.

เข้าร่วมพิธีเปิดสถาบันการเงินประชาชนตำบลเทอดไทย

14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.08 น.

ออกเหตุมีรถจักรยานยนต์ล้มเองทางขึ้นโรงเรียนบ้านห้วยอื้น หมู่ที่ 10

11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.43 น.

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล 6 คน เนื่องในเทศกาลตรุษจีนบ้านเทอดไทยคัพ ครั้งที่2

09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.04 น.

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

06 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.55 น.

เข้าร่วมพิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เทอดไทยคัพ ครั้งที่ 2

01 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.51 น.

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานกีฬา 329 ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

30 มกราคม 2567 เวลา 09.35 น.

ประชุมการจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 (ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น)

30 มกราคม 2567 เวลา 09.31 น.

เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO รุ่งที่1

25 มกราคม 2567 เวลา 09.20 น.

พิธีเปิดโครงการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด รุ่นที่ 2

15 มกราคม 2567 เวลา 14.50 น.

ออกหน่วยเคลื่อนที่/กู้ชีพกู้ภัย อบต.เทอดไทย

13 มกราคม 2567 เวลา 14.39 น.

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์

12 มกราคม 2567 เวลา 14.34 น.

วันเด็กแห่งชาติ 2567ผู้ใหญ่ใจดีและผู้สนับสนุนสิ่งของต่างๆ

10 มกราคม 2567 เวลา 14.08 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่2/2567

09 มกราคม 2567 เวลา 10.56 น.

ตรวจดูงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 และตรวจดูงานปรับปรุงอ่างล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลวงจัน

05 มกราคม 2567 เวลา 10.47 น.

พิธีปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ม้งคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

04 มกราคม 2567 เวลา 10.39 น.

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีการศึกษา 2566

03 มกราคม 2567 เวลา 10.36 น.

ประธานพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “ม้งคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

01 มกราคม 2567 เวลา 10.32 น.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดด่านตรวจ ติดตาม ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จุดบริการ/ด่านตรวจชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

29 ธันวาคม 2566 เวลา 09.35 น.

จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.20 น.

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนและการช่วยเหลืออุบัติเหตุฉุกเฉินของประชาชน ประจำปี 2566

21 ธันวาคม 2566 เวลา 15.00 น.

ประธานพิธีเปิดกีฬาสีสัมพันธ์อนุบาล รร.สามัคคีพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม้งเก้าหลัง ม.9

18 ธันวาคม 2566 เวลา 16.35 น.

ส่งมอบเช็คค่าช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านและการเกษตรกรของประชาชนตำบลเทอดไทย จำนวน 6 หมู่บ้าน

15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.33 น.

มอบผ้าห่อกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย โดยสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรี

15 ธันวาคม 2566 เวลา 16.32 น.

ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดสนามโรงเรียนบ้านเทอดไทย (แผนกประถมศึกษา)

14 ธันวาคม 2566 เวลา 16.26 น.

เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย อบต.เทอดไทย ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนทรเชียงราย

09 ธันวาคม 2566 เวลา 09.56 น.

พิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน “เทอดไทยคัพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่27

06 ธันวาคม 2566 เวลา 09.46 น.

รับบาดเจ็บเดินเท้าลื่นล้ม ณ บ้านเทอดไทย

29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.47 น.

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่2 ประจำปีการศึกษา 2566

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.53 น.

สอบสัมภาษณ์งานตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.52 น.

เป็นประธานพิธีเปิดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่9 บ้านม้งเก้าหลัง

23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.51 น.

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันรับมือสาธารณภัยและอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.44 น.

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.42 น.

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเทอดไทย ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้าน น้ำท่วมไร่,นา และทุนการศึกษา

20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.36 น.

ดำเนินการสอบการแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.48 น.

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนร่วมประชุมพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือและรับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.42 น.

งานพัฒนาชุมชน กิจกรรมการสร้างองค์ความรู้และการปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มปริมาณผลผลิตในแปลงชา

07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.32 น.

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวไม่สามารถเดินได้

07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.31 น.

เข้าร่วมประชุมโครงการผู้สูงอายุตำบลเทอดไทย ม.1 บ้านเทอดไทย

07 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.28 น.

ลงพื้นที่ตรวจงานปรับถนนการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.15 และม.19

05 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.50 น.

พิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง Payaprai Highland Run 2023 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2567

01 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.11 น.

ขุดลอกร่องระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม

30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.51 น.

เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมบ้านเรือนเสียหายหนัก-#อุทกภัย

30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.47 น.

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม - #อุทกภัย

30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.21 น.

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น