นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม : ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
09 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.34 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่1/2567 ครั้งที่1

10 มกราคม 2567 เวลา 14.12 น.

เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านบ้านเทอดไทย ม.1 บ้านเทอดไทย

17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.57 น.

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่4/2566

30 ตุลาคม 2566 เวลา 15.38 น.

ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการแนวทารการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น