นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
sq-sample6

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

sq-sample6

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

sq-sample6

ด้านการพัฒนาสังคม

sq-sample6

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

sq-sample6

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ร้านอาหาร
12 เม.ย. 2565

เครื่องดื่ม/ร้านกาแฟบ้านชนเผ่า

12 เม.ย. 2565

เครื่องดื่ม/ร้านฉับกับเธอ

12 เม.ย. 2565

เครื่องดื่ม/ร้านหวังคอฟฟี่

12 เม.ย. 2565

ร้านเครื่องดื่ม/น้ำปั่น คุณลุง

12 เม.ย. 2565

ร้านอาหาร/ร้านวิลาวรรณส้มตำ

12 เม.ย. 2565

ร้านอาหาร/เจ้หมวยเด็กเส้น

12 เม.ย. 2565

ร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว (ร้านเจ้แอน)

12 เม.ย. 2565

ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยวโกเบ

13 มี.ค. 2562

ร้านอาหารถิงถิง

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น