นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม
sq-sample6

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

sq-sample6

ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

sq-sample6

ด้านการพัฒนาสังคม

sq-sample6

ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

sq-sample6

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สถานที่ท่องเที่ยว
19 มี.ค. 2562

พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดินถิ่นกาขาว (กาขาว)

19 มี.ค. 2562

วัดพระธาตุกาคำ

14 มี.ค. 2562

วนอุทยานสันผาพญาไพร

14 มี.ค. 2562

ไร่ชาฉุยฟง

14 มี.ค. 2562

บ้านขุนส่า

14 มี.ค. 2562

ตลาดเช้าบ้านเทอดไทย

14 มี.ค. 2562

พื้นที่ทรงงาน สมเด็จพระเทพฯ (โครงการชาน้ำมัน)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น