นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2566 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันที่ 21 มิถุนายน 2566
รองนายก.ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี
...
วันนี้เวลา 11.20น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ นายจอมฟ้า แสงอ้าย รองนายก.อบต. ลงพื้นที่ตรวจดูงานก่อสร้างรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาจี และตรวจเยี่ยมศูนย์ ศพด.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น