นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

ตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่

เมื่อวันที่ 07 ส.ค. 2566 , เปิดอ่าน 21 ครั้ง
วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00น.
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมกับ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตรวจรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 11 บ้านพญาไพรลิทู่

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น