นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักของกรมทางหลวงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อ ถนนพังชำรุดและเสียหายหลายจุดเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2566 , เปิดอ่าน 25 ครั้ง
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 
นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต.(ผู้ชายทุกคน) #ให้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลักของกรมทางหลวงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อ ถนนพังชำรุดและเสียหายหลายจุดเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เวลาสัญจรไปมาบนท้องถนนเส้นนี้ เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ เกิดอุบัติเหตุ รถตกหลุดบ้าง รถล้มบ้าง ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ และทำให้การสัญจรไม่สะดวกสบาย วันนีัได้ดำเนินการช่วงระหว่างเส้นทาง ม.6 บ้านพญาไพรเล่าจอ ถึง ม.7 บ้านแม่หม้อ และยังมีอีกหลายจุดพื้นที่ในเขตตำบลเทอดไทย 
.
นายก.อบต. จึงมีความจำเป็นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ อบต. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร เพื่อแก้ไขปัญาหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรไปมา เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น