นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
..
เวลา 12.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย นายสุรชัย พนมเลิศสกุล เลขานุการ นายก. และสิบเอกอวิรุทธิ์ ปันต่า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะหัน ม.8 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม้งแปดหลัง ม.12 เพื่อเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมเด็กๆ และดูการเรียนการสอนให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็นจากคุณครูในเรื่องต่างๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น