นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

จัดส่งมอบ #อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้กับครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ม.14 บ้านห้วยหม้อ

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2566 , เปิดอ่าน 28 ครั้ง
วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มอบหมายให้ นายจอมฟ้า แสงอ้าย และนายครรชิต เชื้อบรรพต รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน จัดซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างให้กับครอบครัวบ้านผู้ยากไร้ ของนางสาวนายอ ลาหู่นะ หมู่14 บ้านห้วยหม้อ และที่ต้องดูแลบิดาที่ดวงตามองไม่เห็น เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และมีสมาชิก อบต.ม.14 เข้าร่วมส่งมอบฯ ณ หมู่14 บ้านห้วยหม้อ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น