นายเชิดชาย ลาชี

นายกอบต. เทอดไทย เบอร์สายตรง 061-2176556
องค์การบริหารส่วนตำบล

เทอดไทย

อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"ตำบลเทอดไทยเมืองแห่งการท่องเที่ยว โดดเด่นด้วยชาติพันธุ์ การศึกษาเท่าเทียมเทคโนโลยีทั่วถึง ผลักดันสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข"

ภาพกิจกรรม (ก่อนหน้า)

พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 , เปิดอ่าน 29 ครั้ง
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566
#พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566
.
เวลา 09.00 น. นายเชิดชาย ลาชี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย พร้อมด้วย นายสุรชัย พนมเลิศสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย และเจ้าหน้าที่ฯ กองการศึกษา #ร่วมกับ ผู้อำนวยการ รร.บ้านแม่หม้อ, รองผู้อำนวยการ รร.บ้านเทอดไทย, รองผู้อำนวยการ รร.บ้านพญาไพร และผู้ช่วยผู้บ้านใหญ่ ม.16 #ร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 รวมทั้งสิ้น จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ชั้น2 ได้แก่
- ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ราย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ราย
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 ราย 
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 ราย 
.
วัตถุประสงค์เพื่อ
- เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียน
- เพื่อสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ตำบลเทอดไทย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี เรียนเก่ง และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาฯ เป็นต้น 
#งานกองการศึกษาฯ ศาสนา และวัฒนธรรม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น